Prohlášení členů Kolegia Paměti národa k vyjádření prezidenta Miloše Zemana k zesnulému kardinálu Miloslavu Vlkovi

Miloš Zeman začátkem června prohlásil, že nevyhoví návrhu Senátu PČR, aby během státního svátku 28. října 2017 vyznamenal zesnulého kardinála Miloslava Vlka s odůvodněním, že „udělal vše pro to, aby spory mezi státem a církví byly co největší“. Je to lež pronesená člověkem, který se nestydí vyznamenávat bývalé komunisty, udavače Státní bezpečnosti, někdejší komunistické ministry, vydírá ministra kultury ohledně vyznamenání jeho strýce, někdejšího vězně koncentračních táborů Jiřího Bradyho.

Kardinál Miloslav Vlk, vážený, moudrý, laskavý a respektovaný člen Kolegia Paměti národa, se ve svém životě choval statečně a příkladně. Komunistický režim ho všemožně pronásledoval, snažil se ho zlomit ke spolupráci. Jako kněz obstál a raději než ztratit čest a loajálně režimu sloužit, léta pracoval jako umývač výloh. Po roce 1989 – jako každý svobodomyslný občan této země – se zasazoval o navrácení komunisty ukradeného majetku, podporoval restituce. Okradeny byly všechny církve působící v Československu, církevní řády, charity a farnosti. Kardinál vedl s představiteli státu mnoho let dialog o vyrovnání se, o odluce církve od státu, tak jak je to běžné v západních zemích Evropy a USA. V tomto z jeho strany otevřeném dialogu čelil těžko představitelným podrazům, lžím, intrikám politických reprezentantů naší země. Za to, že komunisty ukradený majetek stát vrátil až čtyřiadvacet let po pádu totalitního režimu, nesou vinu političtí populisté. Mezi ně bohužel patří i Miloš Zeman.

Není to poprvé, co prezident Miloš Zeman nedávno zesnulého kardinála veřejně dehonestoval účelovou lží. Zeman tvrdil, že emeritní primas český Miloslav Vlk porušil údajný slib někdejšího kardinála Františka Tomáška, že katolická církev nebude požadovat navrácení majetku. Připomeňme, že tento výrok Arcibiskupství pražské veřejně označilo za lež.

Prezident Zeman v minulosti neváhal vyznamenat spolupracovníky totalitního režimu. Před nedávnem údajně nevyslyšel žádost prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky, aby společně vyznamenali Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, hrdiny protinacistického odboje.

Chování prezidenta nelze přecházet konstatováním, že udělování vyznamenání je jeho výsostnou pravomocí vyplývající z Ústavy ČR, a proto je třeba rozhodnutí prezidenta respektovat. Státní vyznamenání jsou oceněním nejvyššího státního úřadu. Vážnost těchto ocenění se mimo jiné odvozuje od toho, kdo je jejich nositelem. Nejvyšší státní vyznamenání má vyjadřovat úctu a respekt k hodnotám, za které bojovaly a umíraly generace před námi. V žádném případě státní vyznamenání nesmí sloužit k vyřizování osobních a politických účtů.

 • Jan Dobrovský, předseda Kolegia Paměti národa
 • Mikuláš Kroupa, člen Kolegia Paměti národa, ředitel Post Bellum
 • Martin Kroupa, tajemník Kolegia Paměti národa, člen správní rady Post Bellum
 • Jan Polouček, člen Kolegia Paměti národa, provozní ředitel Post Bellum
 • Jaroslav Hutka, hudebník
 • Michal Klíma, předseda představenstva, generální ředitel, VLTAVA LABE MEDIA a.s.
 • Libor Winkler, předseda představenstva, RSJ a.s.
 • Ivan M. Havel, vědec
 • Daniel Kroupa, filosof
 • Zuzana Roithová, politička
 • Václav Sochor, novinář
 • Václav Marhoul, režisér
 • Jiří Wald, vydavatel, WALD Press
 • Jan Hlavička, lékař
 • Cyril Křepelka, stavař
 • Břetislav Rychlík, režisér
 • Jiří Staněk, lékař
 • Jiřina Šiklová, socioložka
 • Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
 • Aleš Voverka, podnikatel, Dantem Holding, s.r.o.
 • Petr Odehnal, AVG Technologies
 • Olga Sommerová, dokumentaristka
 • Jan Stříbrný, historik
 • Jiří Grygar, astronom
 • Tomáš Halík, teolog
 • Miroslav Hofman, předseda představenstva, 2N telekomunikace a.s.
 • Martin Růžička, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín
 • Ondřej Jonáš, matematik, bankéř
 • Leoš Válka, ředitel DOX
 • Hana Prousková, překladatelka
 • Zbyněk Prousek, jednatel, EKOTEZ, spol. s r. o.
 • Luboš Janhuba, předseda správní rady Filharmonie Hradec Králové
 • Josef Jařab, profesor, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc
 • Michal Javůrek, jednatel, J & M agency, s.r.o.
 • Stanislava Stuchlá, lékařka
 • Robert Hédervári, jednatel, Nakladatelství a Aukční síň Vltavín, s.r. o.
 • Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR
 • Jiří Padevět, Ředitel nakladatelství Academia
 • Marina Dobuševa, novinářka
 • Kateřina Bursíková Jacques
 • Martin Bursík
 • Jan Gebhart, historik
 • Martin Jan Stránský, lékař, vydavatel
 • David Koláček, Clifford Chance Prague LLP
 • Daniel Raus
 • Tomáš Suchánek, DSA. a. s.
 • Polana Bregantová, bibliografka, Ústav dějin umění AV ČR
 • Michal Hroza, ředitel odboru, ÚSTR
 • Vladimír Kučera, novinář