Kolegium Paměti národa — Cíle

Cíle

  • Uchování vzpomínek generací našich rodičů a prarodičů.
  • Vzdělávání a inspirace zkušenostmi předešlých generací.
  • Činy a postoje těch, kteří se nevzdali, nesmí zmizet ze společenské paměti — reflektujme je a diskutujme nad nimi.

Být společenstvím.

Kolegium Paměti národa vzniklo proto, aby propojilo osobnosti českého společenského a podnikatelského života, které mají zájem o nedávné československé dějiny, spojuje je úcta a respekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století, a sympatie k Post Bellum a Paměti národa.

Učit slovy, vychovávat příkladem.

Kolegium chce iniciovat změnu ve výuce dějepisu a společenských věd na školách. Vyprávěné příběhy mohou žákům a studentům nenásilnou formou nejen zprostředkovat faktografické vědění, ale i nabídnout orientační a hodnotové rámce pro jejich další život. Mohou přispět ke generačnímu porozumění.

Víme, jak na to.

Kolegium je tu proto, aby uskutečňovalo rozmanité aktivity, jež mají tomuto cíli napomáhat. Naším kapitálem je rozsáhlá kolekce vzpomínek pamětníků, tradičními i inovativními způsoby je chceme prezentovat veřejnosti. Připravujeme publikace, filmy, divadlo, dokumenty i výstavy, udělujeme Ceny Paměti národa a mnoho dalšího.

Být viděn a slyšen.

Cílem kolegia je probudit a dlouhodobě udržovat zájem veřejnosti o osudy a zkušenosti generací, které prožily část svého života v dobách nesvobody.

Peněz je dost, když to za to stojí.

Kolegium je společenství lidí, kteří umějí ve svobodné zemi peníze vydělat a kteří vědí, že investovat do rozvoje občanské společnosti se vyplatí.