Kolegium Paměti národa — Cíle

Cíle

  • Dlouhodobě podporovat zachycování vzpomínek předešlých generací.
  • Povzbuzovat veřejnou diskusi o hodnotách svobody, demokracie a lidských práv, pro které předešlé generace bojovaly a umíraly.
  • Zprostředkovávat prostřednictvím vzpomínek přímých pamětníků zkušenost s totalitní minulostí mladé generaci.

Být společenstvím

Kolegium Paměti národa vzniklo, aby propojilo osobnosti českého veřejného, společenského a podnikatelského života, kterým není lhostejný odkaz starších generací. Členy Kolegia Paměti národa spojuje úcta a respekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století, a sympatie k práci Post Bellum a Paměti národa.

Být viděn a slyšen

Cílem kolegia je probudit a dlouhodobě podporovat zájem veřejnosti o osudy a zkušenosti generací, které prožily část svého života v dobách nesvobody. Chce usilovat o změnu ve výuce dějepisu a společenských věd na školách. Vyprávěné příběhy mohou žákům a studentům nenásilnou formou nejen zprostředkovat faktografické vědění, ale i nabídnout orientační a hodnotové rámce pro jejich další život. Mohou přispět ke generačnímu porozumění.

Veřejná debata o odkazu a odpovědnosti předešlých generací

Kolegium si je vědomé, že spolu s celou společností neseme odpovědnost za odkaz předešlých generací. Kolegium proto mimo jiné pořádá debatní cykly a semináře s politiky či veřejně činnými osobami, na kterých těmto připomínáme jejich odpovědnost vůči dlouhodobému směřování naší společnosti.

Investice do rozvoje občanské společnosti vyplatí

Kolegium je společenství lidí, kteří umějí ve svobodné zemi peníze vydělat a kteří vědí, že investovat do rozvoje občanské společnosti se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Vždyť bez hodnot svobody a demokracie není možné rozvíjet svobodné podnikání.