Kdo jsme

Kolegium Paměti národa je volné sdružení přátel a partnerů Post Bellum. Vzniklo, aby propojilo osobnosti českého veřejného, společenského a podnikatelského života, kterým není lhostejný odkaz starších generací. Členy Kolegia Paměti národa spojuje úcta a respekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století.

Cíle Kolegia Paměti národa

  • Povzbuzovat veřejnou diskusi o hodnotách svobody, demokracie a lidských práv, pro které předešlé generace bojovaly a umíraly.
  • Zprostředkovávat prostřednictvím vzpomínek přímých pamětníků zkušenost s totalitní minulostí mladé generaci.
  • Dlouhodobě podporovat zachycování vzpomínek předešlých generací.

Veřejná debata o hodnotách svobody a demokracie

Kolegium Paměti národa si je vědomé, že spolu s celou společností neseme odpovědnost za odkaz předešlých generací. Věříme, že veřejná debata o hodnotách demokracie a lidských práv patří mezi základní nástroje udržení svobodné společnosti. Kolegium proto pořádá diskusní cykly a semináře s politiky, veřejně činnými osobami či významnými osobnosti společenského života, na kterých připomínáme naši společnou odpovědnost vůči dlouhodobému směřování naší společnosti.

Odkaz vzpomínek starších generací

Kolegium Paměti národa dlouhodobobě podporuje zájem veřejnosti o osudy a zkušenosti generací, které prožily část svého života v dobách nesvobody. Chce usilovat o změnu ve výuce dějepisu a společenských věd na školách. Vyprávěné příběhy mohou žákům a studentům poutavou formou nejen zprostředkovat faktografické vědění, ale i nabídnout orientační a hodnotové rámce pro jejich další život. Mohou přispět ke generačnímu porozumění.

Investice do rozvoje občanské společnosti se vyplatí

Kolegium je společenství lidí, kteří umějí ve svobodné zemi peníze vydělat a kteří vědí, že investovat do rozvoje občanské společnosti se v dlouhodobém horizontu vyplácí. Vždyť bez hodnot svobody a demokracie není možné svobodné podnikání rozvíjet.

 

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.