Řekli o nás

„Není identity bez kontinuity. Chceme-li vědět, kým jsme, musíme znát svou minulost, musíme znát kontexty doby, v níž žili naši předkové, a snažit se pochopit, jakým výzvám, útlakům i pokušení byli vystaveni. Oceňuji, že do mozaiky naší společenské paměti přispívá i práce sdružení Post Bellum.“

Václav Havel

„Paměť národa je dílo vyprávějící příběh demokracie a věčného boje za svobodu. Hlasy konkrétních lidí k nám promlouvají a hovoří o své zkušenosti působivěji než mrtvé exponáty uložené v muzeích.“

Tomáš Halík,
duchovní

„Velmi si vážím, s jakou důsledností a hlubokým smyslem pro pravdu odhalujete příběhy neznámých hrdinů z dob totality. Za toto rozšiřování paměti národa Vám patří dík a pocta naší a budoucích generací. Bylo pro mne velkou ctí maličko pomoci Post Bellum v jeho začátcích.“

Zuzana Roithová,
bývalá poslankyně Evropského parlamentu

„Podpořit Post Bellum mi připadá skoro samozřejmé, protože to, co dělají, je nesmírně potřebná věc. Paměť národa je totiž krátká a zpupnost těch, kteří na to spoléhají, veliká.“

Marek Eben,
moderátor

„My jsme to nevzdali je projekt, který má opravdu smysl a hlavně naprosto nezpochybnitelnou hodnotu. Takových je dnes jak šafránu.“

Václav Marhoul,
režisér

„Paměť národa je projekt, který si pamětníci už dávno zasloužili a který my, současníci, nutně potřebujeme.“

Tomáš Rutrle,
jednatel Flyboy

„Připravenost hrdinů z Příběhů 20. století a Paměti národa vzdát se všeho, co celý život budovali, v jednom jediném momentu, aniž by tím mohli pro sebe něco získat, pro mne představuje těžko popsatelnou výzvu.“

Petr Cichoň,
jednatel Crocodille ČR

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.