Řekli o nás

„Není identity bez kontinuity. Chceme-li vědět, kým jsme, musíme znát svou minulost, musíme znát kontexty doby, v níž žili naši předkové, a snažit se pochopit, jakým výzvám, útlakům i pokušení byli vystaveni. Oceňuji, že do mozaiky naší společenské paměti přispívá i práce sdružení Post Bellum.“

Václav Havel

„Paměť národa je dílo vyprávějící příběh demokracie a věčného boje za svobodu. Hlasy konkrétních lidí k nám promlouvají a hovoří o své zkušenosti působivěji než mrtvé exponáty uložené v muzeích.“

Tomáš Halík,
duchovní

„Velmi si vážím, s jakou důsledností a hlubokým smyslem pro pravdu odhalujete příběhy neznámých hrdinů z dob totality. Za toto rozšiřování paměti národa Vám patří dík a pocta naší a budoucích generací. Bylo pro mne velkou ctí maličko pomoci Post Bellum v jeho začátcích.“

Zuzana Roithová,
bývalá poslankyně Evropského parlamentu

„Podpořit Post Bellum mi připadá skoro samozřejmé, protože to, co dělají, je nesmírně potřebná věc. Paměť národa je totiž krátká a zpupnost těch, kteří na to spoléhají, veliká.“

Marek Eben,
moderátor

„My jsme to nevzdali je projekt, který má opravdu smysl a hlavně naprosto nezpochybnitelnou hodnotu. Takových je dnes jak šafránu.“

Václav Marhoul,
režisér

„Paměť národa je projekt, který si pamětníci už dávno zasloužili a který my, současníci, nutně potřebujeme.“

Tomáš Rutrle,
jednatel Flyboy

„Připravenost hrdinů z Příběhů 20. století a Paměti národa vzdát se všeho, co celý život budovali, v jednom jediném momentu, aniž by tím mohli pro sebe něco získat, pro mne představuje těžko popsatelnou výzvu.“

Petr Cichoň,
jednatel Crocodille ČR