Společenská proměna v USA a politika Donalda Trumpa

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.