Válka na Ukrajině a evropská zahraniční politika

Válka na Ukrajině a evropská zahraniční politika

„Paměť národa nám připomíná, abychom nebyli lhostejní k porušování lidských práv a mezinárodních smluv.“

Kolegium Paměti národa 21. října 2014 v kavárně Krásný ztráty uspořádalo debatní večer na téma války na Ukrajině a evropské zahraniční politiky.

Diskuze se zúčastnil bývalý velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský, zástupce ruské menšiny v Radě vlády Alexej Kelin, reportér Hospodářských novin Ondřej Soukup a velvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček. Napjatou debatu moderoval novinář Robert Břešťan.

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.