Podpořte manifest Věrni zůstaneme 2022

Podpořte manifest Věrni zůstaneme 2022

V květnu 1938, krátce před 2. světovou válkou, po anexi Rakouska Velkoněmeckou říší, lidé v Československu v tušení těžkých časů podepisovali provolání „Věrni zůstaneme“. S úctou a odpovědností k předešlým generacím, které se zasadily za naši svobodu, chceme dát v hlubokém pohnutí nad událostmi na Ukrajině najevo, že i my zůstaneme věrni, jak psali předkové, sami sobě, svým zásadám, z nichž se naše svoboda zrodila. Milujeme svou zemi zakotvenou ve společenství svobodných národů Evropské unie. Bude-li třeba, nasadíme vlastní životy k obraně svých domovů!

Svět, který jsme znali, se radikálně proměnil. Ztratili jsme pocit bezpečí. Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina svým válečným tažením na Ukrajinu ukázala, že jí nejde o mír, ale o rozvrat Evropy a obnovení sféry vlivu z dob Sovětského svazu. Představitelé Ruska o svých mírových záměrech dlouhá léta bezostyšně lhali na půdě OSN i na diplomatických jednáních s USA i se státy Evropské unie. Po zahájení neospravedlnitelné útočné války proti Ukrajině již nelze věřit ujišťování ruských představitelů, že Rusko nenapadne další evropské státy a nebude se snažit o konflikt se Západem.

Roky zažíváme nepřátelské provokace provázené útoky ruských hackerů na západní infrastrukturu, včetně nemocnic, ruskou rozvratnou propagandu či teroristické činy ruských tajných služeb, jakými jsou otravy nepohodlných oponentů, nebo dokonce výbuchy bomb. Putin nejenže nectí mezinárodní dohody, ale dopouští se odporných válečných zločinů, jimiž demonstruje svou vůli změnit světový řád, a vyhrožuje použitím jaderných zbraní.

Na obranu proti takovému nepříteli, jakým se pod vedením prezidenta Putina Ruská federace stala, nejsme dostatečně připraveni! Jednotlivé státy Evropské unie většinou udržují početně malé a nedostatečně vyzbrojené vojsko. Bez účasti Spojených států není Evropská unie schopna ochránit své území. Povědomí občanů České republiky, stejně jako dalších členských států EU, o své branné povinnosti je minimální. Je čas na změnu.

Česká republika neplní své závazky jako člen Severoatlantické aliance, ale přitom spoléhá na pátý článek smlouvy NATO o kolektivní obraně. Podporujeme vládu naší země ve snaze zásadně posílit financování a reformovat koncepci Armády ČR tak, aby byla schopna účinně bránit naši zemi a spolu s dalšími státy NATO dokázala odstrašit protivníka. Žádáme vládu, aby zvážila násobně vyšší podporu aktivních záloh, přípravu a výcvik obyvatelstva alespoň v základních vojenských obranných a záchranářských dovednostech. Bránit naši svobodu je především náš vlastní úkol.

Opět slyšíme u nás i v Evropě hlasy appeasementu, který nepřímo přispěl k rozpoutání 2. světové války. Ustupování zlu musíme odmítnout. Mají se snad země střední a východní Evropy opět vzdát své samostatnosti, svrchovanosti, aby zabránily dalšímu světovému konfliktu? Opírajíce se o historickou zkušenost, máme na to jedinou odpověď: Ne, nikdy!

Stojíme znovu na rozhraní dějin. Nezapomínáme! Naše historické ústavy, spolky, akademické i občanské instituce uchovávají tisíce příběhů hrdinství našich předků, kteří se zasloužili o svobodu a existenci naší země, trpěli v nacistických a komunistických táborech a věznicích, statečně vzdorovali totalitním režimům. Činy předešlých generací nás zavazují a inspirují. Nezklameme své děti a postavíme se na obranu vlasti.

Při napadení naší země se budeme odhodlaně bránit! Nasadíme své životy za naše rodiny a domovy! My, občané a občanky svobodné a demokratické České republiky, prohlašujeme, že jsme odhodláni udržet její samostatnost, její svobodný a demokratický řád.


Na stránce vernizustaneme2022.cz můžete k manifestu připojit svůj podpis. Děkujeme. #vernizustaneme

Sdílet

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zaznamenat životní osudy pamětníků 20. století a vyprávět je dál.